ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Вимоги до особистості класного керівника

1. Суспільно-гуманістична спрямованість, яка передбачає: • високий рівень самосвідомості, суспільної та національної свідомості;
 • усвідомлення громадянського обов'язку, високий рівень політичної культури та культури міжнаціонального спілкування;
 • високий рівень моральної вихованості;
 • соціальну активність і відповідальність;
 • володіння навичками суспільно-гуманістичної роботи, вмінням творчо працювати, використовувати й цінувати колективний досвід, критично оцінювати досягнуте;
 • володіння вмінням брати участь у співпраці, співтворчості;
 • здатність до прояву громадянської активності на благо суверенної України.

2. Професійно-педагогічна спрямованість, сутністю якої є:

 • розуміння соціальної ролі педагогічної професії, інтерес до дитини як суб'єкта діяльності, вміння розуміти її потреби й особливості, складність і неоднозначність внутрішнього світу;
 • педагогічна спостережливість; педагогічний такт.

3. Високий рівень педагогічної майстерності, який передбачає:

 • знання основ предмета, завдань і категорій педагогіки;
 • знання вікових, анатомо-фізіологічних та психічних особливостей розвитку учнів, соціального формування особистості; розуміння суті, мети, завдань, форм і методів виховання;
 • знання індивідуально-психологічних та індивідуально-типологічних особливостей вихованців;
 • володіння вміннями й навичками організації виховної діяльності школярів, визначення рівня вихованості учнів, вміннями проектування розвитку особистості в колективі, планування, відбору, узагальнення навчально-виховного матеріалу;
 • володіння прийомами й засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічне доцільні взаємовідносини з окремими учнями, малими групами, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність і діяльність колективу, результати роботи.
Основні функції класного керівника

Організаторські:

 • планування і координація всієї виховної роботи з класом;
 • надання допомоги активу в організації класу;
 • встановлення зв'язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю;
 • забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;
 • ведення документації в класі;
 • сприяння розвитку самоврядування в колективі.

Аналітико-узагальнюючі:

 • сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей.

Координаційно-узгоджуючі:

 • У забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.

Психологічні:

 • У встановлення довірливих стосунків із вихованцями,
 • зняття-психологічного напруження в учнівському колективі.

Стимулюючо-гальмівні:

 • активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.
Зміст роботи класного керівника

1. Вивчення учнів.

2. Об'єднання учнів у колектив.

3. Співпраця із дитячими та молодіжними організаціями.

4. Робота з батьками, громадськістю.

5. Співпраця із культурно-освітніми та позашкільними установами.

6. Співпраця із шкільним психологом.

7. Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, організаторської, ціннісно-орієнтаційної.

8. Індивідуальна робота з учнями.

Зміст виховної роботи класного керівника

1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.

2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.

3. Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.

4. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

5. Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.

6. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.

7. Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.

8. Врахування інтересів дітей.

9. Організація роботи з батьками.

"Золоті правила" класного керівника

1. Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.

2. Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.

3. Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.

4. Учитель має бути веселим, жартівливим.

5. Учитель повинен раціонально використовувати свій час.

6. Учитель має бути доброзичливим.

7. Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.

8. Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням".

9. Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги.

10. Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного.

11. Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.

12. Учителю слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.

13. Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну.

14. Учитель - це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе.

Схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості школяра

1. Загальні дані.

1. Прізвище, ім'я.

2. Вік.

3. Клас.

4. Загальний фізичний розвиток.

5. Стан здоров'я..

6. Умови життя в сім'ї.

2. Навчальна діяльність.

1. Здатність до навчання:

 • особливості уваги (ступінь розвитку довільної уваги, її зосередженість, стійкість, здатність до розподілу уваги);
 • рівень усвідомлення вивченого матеріалу, швидкість осмислення;
 • індивідуальні особливості пам'яті (швидкість і міцність запам'ятовування, легкість відтворення);
 • розвиток мислення (здатність розрізняти істотні та другорядні ознаки предметів і явищ, рівень засвоєння загальних і абстрактних, понять);
 • рівень розвитку уяви.

1. Старанність у навчальній роботі.

2. Інтерес до занять, ставлення до навчання (сприйняття заохочування чи покарання з боку вчителів і батьків, основний мотив навчальної діяльності).

3. Вміння вчитися (дотримання режиму дня, організованість, вміння самостійно працювати з книгою, завчати матеріал, контролювати себе, складати плани, конспекти тощо).

3. Особливості характеру й темпераменту.

1. Яскраво виражені позитивні й негативні риси характеру: спрямованість особистості у ставленні до людей, навчання, праці, самого себе (чуйність, доброта, колективізм, ретельність, бездушність).

2. Особливості темпераменту, рівень працездатності, товариськості. Переважний настрій (веселий, сумний, пригнічений), стійкість настрою, причини зміни настрою.

Кiлькiсть переглядiв: 355

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.