Математика

9 клас (алгебра)
Тема уроку:
Системи рівнянь з двома змінними.
Мета уроку:
Навчальна:домогтися засвоєння учнями змісту: поняття «що означає розв'язати систему рівнянь з двома змінними»; поняття розв'язку системи рівнянь з двома змінними; схеми дій (алгоритму) для відшукання розв'язку системи рівнянь з двома змінними графічним способом, способом додавання, способом підстановки. Виробити вміння: відтворювати зміст вивчених понять та алгоритму; застосовувати їх для розв'язування вправ.
Розвивальна мета: розвивати знання учнів про рівняння, систему рівнянь та їх способи; розвивати мислення, увагу, пам’ять.
Виховна мета: сприяти розвитку всесторонньо розвинутої особистості, вихованню етичних норм, гуманізму, активної життєвої позиції, довіру до товаришів.

Тип уроку: формування знань, вироблення вмінь.

Хід уроку
І. Організаційний етап
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. Перевірка домашнього завдання
Учитель організує роботу учнів з перевірки виконання вправ домашнього завдання за зразком (особливу увагу звертаємо на вправи на повторення: коментуючи дії, що були зроблені учнями при їх виконанні, проводимо не тільки актуалізацію опорних знань, але й ще створюємо мотивацію для навчальної діяльності учнів).

III. Актуалізація опорних знань учнів

ІV. Формулювання мети і завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності учнів
Після проведеної перевірки виконання вправ домашнього завдання вчитель спрямовує думку учнів на роздуми з приводу того, що у 7 класі, розглянувши питання про зміст поняття «лінійне рівняння з двома змінними», учні дослідили питання не тільки про побудову графіка лінійного рівняння з двома змінними, але й розглянули поняття системи лінійних рівнянь з двома змінними та вивчили способи розв'язування таких систем. Після цих міркувань цілком логічним буде сформулювати питання! а чи можна, вивчивши питання про існування нелінійних рівнянь з двома змінними, розглянути питання про існування та розв'язування систем таких рівнянь? Якщо це можливо, то на даному уроці слід розглянути питання про системи нелінійних рівнянь та спосіб розв'язування таких систем за допомогою графіків рівнянь з двома змінними. Останнє твердження виражає основну дидактичну мету даного і наступного уроків.

V. Формування знань та вмінь
Методичний коментар
Розв'язування систем рівнянь за допомогою побудови графіків рівнянь з двома змінними дозволяє наочно обґрунтувати кількість розв'язків системи рівнянь. Матеріал цього та наступного уроків дає можливість повторити широке коло питань курсу алгебри дев'ятирічної школи та деякі питання курсу геометрії. Успішному протіканню цієї роботи сприятиме підготовча робота з повторення основних понять попереднього уроку та питань, розглянутих у 7 класі під час вивчення систем лінійних рівнянь з двома змінними, проведена на етапі актуалізації опорних знань та вмінь учнів.

Методичний коментар
Розв'язування як письмових, так і усних вправ уроку, крім вироблення вмінь виконувати дії відповідно до алгоритму розв'язування системи рівнянь графічним способом, дає можливість повторити велику кількість питань, вивчених у 7-9 класах (графіки функцій, перетворення виразів, а також геометричні перетворення графіків функцій). Для того щоб це повторення було більш ефективним, постійно слід вимагати від учнів усних коментарів усіх побудов.
VII. Підсумки уроку
Контрольні запитання
1. Що називають розв'язком системи рівнянь з двома змінними?
2. Як знайти розв'язки системи рівнянь з двома змінними, використовуючи графіки цих рівнянь?
3. Назвіть основні способи розв’язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними.

VIII. Домашнє завдання
№522 а),526 а), 529а) параграф 13

Кiлькiсть переглядiв: 538

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.